Coronamaatregelen

We houden in dit artikel de gevolgen voor cultuureducatie en cultuurparticipatie bij van de meest recente kabinetsbesluiten over corona (indien relevant).

Update per 6 november 2021

Vanaf 6 november worden de coronamaatregelen weer aangescherpt. De CTB-vrijstelling voor kunst- en cultuurbeoefening vervalt en de mondkapjesplicht wordt aangescherpt. Hieronder lees je in detail wat dit alles betekent voor cultuureducatie en -participatie.
Lees de algemene maatregelen (rijksoverheid.nl)
Corona en zingen, toneelspelen, dansen, muziek maken en acteren (rijksoverheid.nl)

Snel naar:

Binnenschoolse cultuureducatie en kinderopvang
Buitenschoolse cultuureducatie en cultuurparticipatie
Protocollen
Financiële steun voor cultuur

Binnenschoolse cultuureducatie en kinderopvang (inclusief BSO)

De basisscholen zijn weer volledig open. Lesgeven gaat volgens het protocol basisonderwijs. Cultuureducatie kan ook weer plaatsvinden plaatsvinden (ook met externen), binnen dit protocol. Scholen maken zelf keuzes hoe ze hun lessen invullen, zoals dat altijd het geval is. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Voor beweegonderwijs (en dans) is een apart protocol beschikbaar. Groep 8 mag weer een eindmusical opvoeren, bezoekers hoeven dan geen coronatoegangsbewijs te tonen. Voor de regels voor (culturele) excursies: zie onder.

Ook de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs zijn volledig open. Daar kan natuurlijk ook cultuureducatie plaatsvinden, binnen het protocol speciaal onderwijs en het protocol kinderopvang. De buitenschoolse opvang (bso) is volledig open.

De middelbare scholen zijn weer volledig open. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Het dragen van mondkapjes buiten de lessen op school blijft verplicht tot aan de zomervakantie. Het organiseren van excursies en schoolkampen wordt niet langer afgeraden, mits georganiseerd in lijn met de basisregels. Ook zingen in de muziekles in het voortgezet onderwijs is weer toegestaan.

Ook het mbo en universiteiten en hogescholen zijn open onder voorwaarden. Vanaf 6 november zijn mondkapjes opnieuw verplicht bij verplaatsing in mbo-scholen, hogescholen en universiteiten. Als je zit mag het mondkapje af.

Excursies en voorstellingen op locatie

Bij excursies, voorstellingen en andere culturele activiteiten op locatie geldt (ook na 6 november) een vrijstelling van het coronatoegangsbewijs (CTB), als de activiteit onderdeel is van het schoolprogramma (net als andere onderwijsactiviteiten). Er is in dit geval ook geen capaciteitsbeperking van kracht op de locatie.
Dit geldt voor het gehele onderwijs (po, vo, mbo, ho en wo) en voor leerlingen, onderwijspersoneel en begeleidende ouders (of andere vrijwilligers). Wel geldt voor begeleidende ouders het aanvullend advies om vooraf een test af te nemen (dit kan bij Testen voor toegang) en vijf dagen na de activiteit nog een zelftest te doen.
Als het een bezoek aan een reguliere publieksactiviteit betreft, is het CTB verplicht voor alle toeschouwers. Verder gelden de regels voor vervoer en van de locatie (zoals theater of museum).

Buitenschoolse cultuureducatie en cultuurparticipatie

Vanaf 6 november is het CTB ook verplicht voor deelnemers en publiek bij georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening, zoals muziekles en schilderles of repetities voor zang, dans en toneel.
In georganiseerd verband betekent in verenigings- of stichtingsverband of als iemand betaald wordt om een bijeenkomst te organiseren. Dit betekent ook één op één les.

Regels voor lessen en repetities

 • Kunst- en cultuurbeoefening is toegestaan.
 • Voor locaties voor kunst- en cultuurbeoefening geldt geen maximum aantal bezoekers. Bijvoorbeeld muziekscholen en centra voor de kunsten.
 • Iedereen vanaf 18 jaar heeft een coronatoegangsbewijs nodig om toegang te krijgen tot deze locaties of activiteiten van georganiseerde om kunst- en cultuurbeoefening. 
 • Groepslessen en repetities in groepsverband zijn toegestaan.
 • Zingen is binnen en buiten toegestaan.

Publiek bij lessen of repetities en voorstellingen

 • Publiek bij lessen of repetities en amateurkunstvoorstellingen is toegestaan. Hiervoor geldt geen maximum aantal bezoekers.
 • Daarbij is een coronatoegangsbewijs nodig.

Vrijstelling van CTB-plicht geldt voor:

 • Jeugd tot 18 jaar.
 • Georganiseerde jeugdactiviteiten tot 18 jaar zijn (bv. sinterklaasintochten).
 • Mensen die aan het werk zijn (werknemer, uitzendkracht, gedetacheerde, zzp’er etc.), zoals muziek- en dansdocenten of dirigenten.
 • De openbare ruimte, zoals gitaarspelen in het park of kunstbeoefening op een openbaar veldje.
 • De thuissituatie, dus ook lessen bij iemand thuis.
 • Leerlingen, docenten, begeleiders en publiek bij educatieve onderwijsactiviteiten, zoals amateurkunstvoorstellingen of een musical.

1,5 meter afstand

De 1,5 meter afstand blijft een dringend advies om jezelf en anderen te beschermen.

Mondkapjes

Vanaf 6 november is de mondkapjesplicht weer aangescherpt. Het gebruik van mondkapjes is verplicht op alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden. Bijvoorbeeld de bibliotheek. Als mensen een vaste zitplaats hebben, mag het mondkapje af.