Blokfluit en pianoles in Oudenbosch

De blokfluit- en pianolessen worden gegeven in basisschool De Klinkert, Burgemeester van der Drieslaan 20 te Oudenbosch. De lessen zijn op de woensdagmiddag en -avond.

 

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Deze vakanties voor het schooljaar 2020-2021 zijn:

  • 1e lesdag                  31 augustus 2020
  • Herfstvakantie          18 oktober t/m 1 november
  • Kerstvakantie           20 december t/m 3 januari
  • Voorjaarsvakantie     14 februari t/m 21 februari
  • 2e Paasdag                5 april
  • Meivakantie              25 april t/m 9 mei
  • Hemelvaart               13 mei
  • 2e Pinksterdag           24 mei
  • Zomervakantie           24 juli t/m 12 september 2021

 

De tarieven voor 2021 

Tarieven (voor één lesperiode van 20 lessen ):

 

20 minuten per week

30 minuten per week

Duo les

30 minuten per

2 weken

Personen tot 21 jaar

 

€ 266.67

€ 400,00

€ 200,00

Personen vanaf 21 jaar

(incl. 21 % B.T.W.)

 

€ 306,66

€ 460,00

€ 230,00

 

De betaling geschiedt vooruit voor een half jaar.

De eerste periode loopt van  31 augustus 2020  tot 14 februari 2021. De tweede periode van 15 februari tot en met 25 juli 2021.

Het lesgeld moet op de rekening zijn bijgeschreven binnen twee weken na dagtekening van de nota. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op les en wordt de lestijd ingevuld met leerlingen van de wachtlijst 

Opzeggen kan, u zit maximaal aan één lesperiode vast. In principe is er geen restitutie van lesgeld.

 Afwezigheid leerling: Bij afmelding van de lessen door de leerling ligt het financiële risico bij de leerling. De docent is niet verplicht de lessen in te halen. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal restitutie van lesgeld plaatsvinden minus vaste kosten van de docent, bij langdurige ziekte ( blijkens medische indicatie) of verhuizing op meer dan 20 kilometer van de leslocatie. De restitutie bedraagt nooit meer dan 40% van het jaarlijkse cursusgeld.

 Afwezigheid docent: Restitutie van lesgeld kan plaatsvinden indien minimaal 10% van de lessen in een schooljaar wegens afwezigheid van de docent niet is doorgegaan.

 De kosten voor een examen bedragen € 40,00

  

Lid van het kunstencollectief ( www.kunstencollectief.nl)