Pianoles en blokfluitles in Zevenbergen

De blokfluit- en pianolessen worden gegeven in basisschool De Neerhof, Bloedkoraal 1 te Zevenbergen

De lessen zullen plaatsvinden op de maandagmiddag en -avond.

Leerlingen uit de gemeente Moerdijk tussen de 6 en de 18 jaar komen in aanmerking voor subsidie. Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente.

 

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Deze vakanties voor het schooljaar 2020-2021 zijn: 

 • ·         1e lesdag                   31 augustus 2020       

  ·         Herfstvakantie          18 oktober t/m 1 november

  ·         Kerstvakantie            20 december t/m 3 januari

  ·         Voorjaarsvakantie      14 februari t/m 21 februari

  ·         2e Paasdag                5 april

  ·         Meivakantie               25 april t/m 9 mei

  ·         Hemelvaart               13 mei

  ·         2e Pinksterdag           24 mei

  ·         Zomervakantie           25 juli t/m 12 september 2021

   

 • De tarieven voor 2021 

 Tarieven (voor één lesperiode van 20 lesweken):

 

20 minuten per week

30 minuten per week

Duo les

30 minuten per

2 weken

Personen tot 21 jaar

 

€ 266,67

€ 400,00

€ 200,00

Personen vanaf 21 jaar

(incl. 21 % B.T.W.)

 

€ 306,66

€ 460,00

€ 230,00

 

De betaling geschiedt vooruit voor een half jaar. De eerste periode loopt van

31 augustus 2020  tot 14 februari 2021. De tweede periode van 15 februari tot en met 25 juli 2021.

Het lesgeld moet op de rekening zijn bijgeschreven binnen twee weken na dagtekening van de nota. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op les en wordt de lestijd ingevuld met leerlingen van de wachtlijst 

Opzeggen kan, u zit maximaal aan één lesperiode vast. In principe is er geen restitutie van lesgeld.

 Afwezigheid leerling: Bij afmelding van de lessen door de leerling ligt het financiële risico bij de leerling. De docent is niet verplicht de lessen in te halen. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal restitutie van lesgeld plaatsvinden minus vaste kosten van de docent, bij langdurige ziekte ( blijkens medische indicatie) of verhuizing op meer dan 20 kilometer van de leslocatie. De restitutie bedraagt nooit meer dan 40% van het jaarlijkse cursusgeld.

 Afwezigheid docent: Restitutie van lesgeld kan plaatsvinden indien minimaal 10% van de lessen in een schooljaar wegens afwezigheid van de docent niet is doorgegaan.

 De kosten voor een examen bedragen € 40,00

  

Lid van het kunstencollectief ( www.kunstencollectief.nl)