Pianoles en blokfluitles in Willemstad

De blokfluit- en pianolessen worden gegeven in basisschool Willem de Zwijger, Mr. Jaap Burgerlaan 1 te Willemstad.

De lessen zullen plaatsvinden op de dinsdagmiddag en -avond.

Leerlingen uit de gemeente Moerdijk tussen de 6 en de 18 jaar komen in aanmerking voor subsidie. Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente.

 

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Deze vakanties voor het schooljaar 2021-2022 zijn:

 

 • ·         1e lesdag                  13 september 2021       

  ·         Herfstvakantie          24 oktober t/m 7 november

  ·         Kerstvakantie            25 december t/m 9 januari

  ·         Voorjaarsvakantie      27 februari t/m 6 maart

  ·         2e Paasdag                 18 april

  ·         Meivakantie               24 april t/m 8 mei

  ·         Hemelvaart                26 en 27 mei

  ·         2e Pinksterdag           6 juni

  ·         Zomervakantie           24 juli t/m 11 september 2022

   

Bij betaling per factuur geschiedt deze vooruit voor een half jaar. De eerste periode loopt van 13 september 2021 tot 27 februari 2022. De tweede periode van 27 februari tot en met 24 juli 2022. 

De tarieven voor 2022

 

Tarieven (voor één lesperiode van 20 lesweken):

 

20 minuten per week

30 minuten per week

Duo les

30 minuten per

2 weken

Personen tot 21 jaar

 

€ 280,00

€ 420,00

€ 210,00

Personen vanaf 21 jaar

(incl. 21 % B.T.W.)

 

€ 320,00

€ 480,00

€ 240,00

 

Het lesgeld moet op de rekening zijn bijgeschreven binnen twee weken na dagtekening van de nota. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op les en wordt de lestijd ingevuld met leerlingen van de wachtlijst 

Opzeggen kan, u zit maximaal aan één lesperiode vast. In principe is er geen restitutie van lesgeld.

Afwezigheid leerling: Bij afmelding van de lessen door de leerling ligt het financiële risico bij de leerling. De docent is niet verplicht de lessen in te halen. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal restitutie van lesgeld plaatsvinden minus vaste kosten van de docent, bij langdurige ziekte ( blijkens medische indicatie) of verhuizing op meer dan 20 kilometer van de leslocatie. De restitutie bedraagt nooit meer dan 40% van het jaarlijkse cursusgeld.

Afwezigheid docent: Restitutie van lesgeld kan plaatsvinden indien minimaal 10% van de lessen in een schooljaar wegens afwezigheid van de docent niet is doorgegaan.

De kosten voor een examen bedragen € 40,00

 

Lid van het kunstencollectief ( www.kunstencollectief.nl)