Pianoles en blokfluitles in Willemstad

De blokfluit- en pianolessen worden gegeven in basisschool Willem de Zwijger, Mr. Jaap Burgerlaan 1 te Willemstad.

De lessen zullen plaatsvinden op de dinsdagmiddag en -avond.

Leerlingen uit de gemeente Moerdijk tussen de 6 en de 18 jaar komen in aanmerking voor subsidie. Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente.

 

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Deze vakanties voor het schooljaar 2019-2020 zijn:

  • ·         1e lesdag                   22 augustus 2019       

   ·         Herfstvakantie          6 oktober t/m 20 oktober

   ·         Kerstvakantie            22 december t/m 5 januari

   ·         Voorjaarsvakantie      22 februari t/m 1 maart

   ·         2e Paasdag                13 april

   ·         Meivakantie               25 april t/m 10 mei

   ·         Hemelvaart                21 mei

   ·         2e Pinksterdag           1 juni

   ·         Zomervakantie           12 juli t/m 29 augustus 2020

    

De tarieven voor 2020

 

Tarieven (voor één lesperiode van 20 lesweken):

 

20 minuten per week

30 minuten per week

Duo les

30 minuten per

2 weken

Personen tot 21 jaar

 

€ 266,67

€ 400,00

€ 200,00

Personen vanaf 21 jaar

(incl. 21 % B.T.W.)

 

€ 306,66

€ 460,00

€ 230,00

 

De betaling geschiedt vooruit voor een halfjaar. De eerste periode loopt van

22 augustus 2019  tot 6 februari 2020. De tweede periode van 6 februari tot en met 11 juli 2020.

Het lesgeld moet op de rekening zijn bijgeschreven binnen twee weken na dagtekening van de nota. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op les en wordt de lestijd ingevuld met leerlingen van de wachtlijst 

Opzeggen kan, u zit maximaal aan één lesperiode vast. In principe is er geen restitutie van lesgeld.

Afwezigheid leerling: Bij afmelding van de lessen door de leerling ligt het financiële risico bij de leerling. De docent is niet verplicht de lessen in te halen. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal restitutie van lesgeld plaatsvinden minus vaste kosten van de docent, bij langdurige ziekte ( blijkens medische indicatie) of verhuizing op meer dan 20 kilometer van de leslocatie. De restitutie bedraagt nooit meer dan 40% van het jaarlijkse cursusgeld.

Afwezigheid docent: Restitutie van lesgeld kan plaatsvinden indien minimaal 10% van de lessen in een schooljaar wegens afwezigheid van de docent niet is doorgegaan.

De kosten voor een examen bedragen € 40,00

 

Lid van het kunstencollectief ( www.kunstencollectief.nl)