Pianoles en blokfluitles in Willemstad

De blokfluit- en pianolessen worden gegeven in basisschool Willem de Zwijger, Mr. Jaap Burgerlaan 1 te Willemstad.

De lessen zullen plaatsvinden op de dinsdagmiddag en -avond.

Leerlingen uit de gemeente Moerdijk tussen de 6 en de 18 jaar komen in aanmerking voor subsidie. Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente.

 

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Deze vakanties voor het schooljaar 2018-2019 zijn:

  • ·         1e lesdag                   27 augustus 2018       

   ·         Herfstvakantie          14 oktober t/m 28 oktober

   ·         Kerstvakantie            23 december t/m 6 januari

   ·         Voorjaarsvakantie      2 maart t/m 10 maart

   ·         2e Paasdag                22 april

   ·         Meivakantie               21 april t/m 5 mei

   ·         Hemelvaart                30 mei

   ·         2e Pinksterdag           10 juni

   ·         Zomervakantie           4 juli t/m 21 augustus 2019

    

De tarieven voor het schooljaar 2018-2019

 

Tarieven (voor één lesperiode van 20 lesweken):

 

20 minuten per week

30 minuten per week

Duo les

30 minuten per

2 weken

Personen tot 21 jaar

 

€ 253,33

€ 380,00

€ 190,00

Personen vanaf 21 jaar

(incl. 21 % B.T.W.)

 

€ 306,66

€ 460,00

€ 230,00

 

De betaling geschiedt vooruit voor een halfjaar. De eerste periode loopt van

26 augustus 2018  tot 10 februari 2019. De tweede periode van 10 februari tot en met 4 juli 2019.

Het lesgeld moet op de rekening zijn bijgeschreven binnen twee weken na dagtekening van de nota. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op les en wordt de lestijd ingevuld met leerlingen van de wachtlijst 

Opzeggen kan, u zit maximaal aan één lesperiode vast. In principe is er geen restitutie van lesgeld.

Afwezigheid leerling: Bij afmelding van de lessen door de leerling ligt het financiële risico bij de leerling. De docent is niet verplicht de lessen in te halen. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal restitutie van lesgeld plaatsvinden minus vaste kosten van de docent, bij langdurige ziekte ( blijkens medische indicatie) of verhuizing op meer dan 20 kilometer van de leslocatie. De restitutie bedraagt nooit meer dan 40% van het jaarlijkse cursusgeld.

Afwezigheid docent: Restitutie van lesgeld kan plaatsvinden indien minimaal 10% van de lessen in een schooljaar wegens afwezigheid van de docent niet is doorgegaan.

De kosten voor een examen bedragen € 40,00

 

Lid van het kunstencollectief ( www.kunstencollectief.nl)