Tarieven Roosendaal

Tarieven in Roosendaal vanaf 1 september 2018:

Blokfluit- pianolessen: (lestijd 30 minuten)

Personen tot 21 jaar:                                                        € 19,00

Personen vanaf 21 jaar:                                                   € 23,00 (incl. 21 % B.T.W.)

Groepslessen:  dan worden de prijzen zoals hierboven, gedeeld door het aantal personen. ( 2 personen is bijv. 9,50 euro of 11,50 euro per persoon per halfuur les. )

Lessen anders dan 30 minuten zijn ook mogelijk. de prijs wordt dan evenredig aangepast.

Examen:                                                                            € 40,00 (incl. 21 % B.T.W.)

Ensemble lessen tot 21 jaar per jaar:                                € 40,00

Ensemblelessen vanaf 21 jaar per jaar:                            € 50,00 (incl. 21 % B.T.W.) 

Na iedere les wordt er contant afgerekend. Bij tijdige afmelding of verplaatsing van lestijd wordt de les niet gerekend. Bij niet afmelden wel.

De kosten voor een examen bedragen € 40,00

 

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Deze vakanties voor het schooljaar 2018-2019 zijn:

 

 • ·         1e lesdag                   27 augustus 2018       

  ·         Herfstvakantie          14 oktober t/m 28 oktober

  ·         Kerstvakantie            23 december t/m 6 januari

  ·         Voorjaarsvakantie      2 maart t/m 10 maart

  ·         2e Paasdag                22 april

  ·         Meivakantie               21 april t/m 5 mei

  ·         Hemelvaart                30 mei

  ·         2e Pinksterdag           10 juni

  ·         Zomervakantie           4 juli t/m 21 augustus 2019

   

 

Bij betaling per factuur geschiedt deze vooruit voor een half jaar. De eerste periode loopt van 26 augustus 2018  tot 10 februari 2019. De tweede periode van 10 februari tot en met 4 juli 2019. 

Het lesgeld moet op de rekening zijn bijgeschreven binnen twee weken na dagtekening van de nota. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op les en wordt de lestijd ingevuld met leerlingen van de wachtlijst 

Opzeggen kan, u zit maximaal aan één lesperiode vast. In principe is er geen restitutie van lesgeld.

 Afwezigheid leerling: Bij afmelding van de lessen door de leerling ligt het financiële risico bij de leerling. De docent is niet verplicht de lessen in te halen. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal restitutie van lesgeld plaatsvinden minus vaste kosten van de docent, bij langdurige ziekte ( blijkens medische indicatie) of verhuizing op meer dan 20 kilometer van de leslocatie. De restitutie bedraagt nooit meer dan 40% van het jaarlijkse cursusgeld.

 Afwezigheid docent: Restitutie van lesgeld kan plaatsvinden indien minimaal 10% van de lessen in een schooljaar wegens afwezigheid van de docent niet is doorgegaan.

  

Lid van het kunstencollectief ( www.kunstencollectief.nl)