Tarieven Roosendaal

Tarieven in Roosendaal vanaf 1 januari 2022:

Blokfluit- pianolessen: (lestijd 30 minuten)

Personen tot 21 jaar:                                                        € 21,00

Personen vanaf 21 jaar:                                                   € 24,00 (incl. 21 % B.T.W.)

Groepslessen:  dan worden de prijzen zoals hierboven, gedeeld door het aantal personen. ( 2 personen is bijv. 10,50 euro of 12,00 euro per persoon per halfuur les. )

Lessen anders dan 30 minuten zijn ook mogelijk. de prijs wordt dan evenredig aangepast.

Examen:                                                                            € 40,00 (incl. 21 % B.T.W.)

Ensemble lessen tot 21 jaar per jaar:                                € 40,00

Ensemblelessen vanaf 21 jaar per jaar:                            € 50,00 (incl. 21 % B.T.W.) 

Na iedere les wordt er contant afgerekend. Bij tijdige afmelding of verplaatsing van lestijd wordt de les niet gerekend. Bij niet afmelden wel.

De kosten voor een examen bedragen € 40,00

 

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Deze vakanties voor het schooljaar 2021-2022 zijn:

 

 • ·         1e lesdag                  13 september 2021       

  ·         Herfstvakantie          24 oktober t/m 7 november

  ·         Kerstvakantie            25 december t/m 9 januari

  ·         Voorjaarsvakantie      27 februari t/m 6 maart

  ·         2e Paasdag                 18 april

  ·         Meivakantie               24 april t/m 8 mei

  ·         Hemelvaart                26 en 27 mei

  ·         2e Pinksterdag           6 juni

  ·         Zomervakantie           24 juli t/m 11 september 2022

   

 

Bij betaling per factuur geschiedt deze vooruit voor een half jaar. De eerste periode loopt van 13 september 2021 tot 27 februari 2022. De tweede periode van 27 februari tot en met 24 juli 2022. 

De tarieven voor 2021

 

Tarieven (voor één lesperiode van 20 lesweken):

 

20 minuten per week

30 minuten per week

Duo les

30 minuten per

2 weken

Personen tot 21 jaar

 

€ 280,00

€ 420,00

€ 210,00

Personen vanaf 21 jaar

(incl. 21 % B.T.W.)

 

€ 320,00

€ 480,00

€ 240,00

 

Het lesgeld moet op de rekening zijn bijgeschreven binnen twee weken na dagtekening van de nota. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op les en wordt de lestijd ingevuld met leerlingen van de wachtlijst 

Opzeggen kan, u zit maximaal aan één lesperiode vast. In principe is er geen restitutie van lesgeld.

Afwezigheid leerling: Bij afmelding van de lessen door de leerling ligt het financiële risico bij de leerling. De docent is niet verplicht de lessen in te halen. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal restitutie van lesgeld plaatsvinden minus vaste kosten van de docent, bij langdurige ziekte ( blijkens medische indicatie) of verhuizing op meer dan 20 kilometer van de leslocatie. De restitutie bedraagt nooit meer dan 40% van het jaarlijkse cursusgeld.

Afwezigheid docent: Restitutie van lesgeld kan plaatsvinden indien minimaal 10% van de lessen in een schooljaar wegens afwezigheid van de docent niet is doorgegaan.

De kosten voor een examen bedragen € 40,00